Ingeborg Winterroth pensionerad lärare, specialpädagog modersmål: tyska Roderich Winterroth statligt examinerad översättare för engelska modersmål: tyska ytterligare språk: svenska, italienska