Om ni har texter på tyska och är inte säkert om allt är så som det ska vara? Då kan vi gärna hjälpa dig med att se över sådana texter som webbsidor, reklambroschyrer, mm. Vi korrigerar angående såväl grammatiken, interpunktionen, stilen som den idiomatiska användningen av det tyska språket. Debiteringen sker pro standardsida, priset börjar vid 8:50 €. En standardsida har 1650 tecken (inklusive mellanslag och interpunktionstecken) För närmare information kontakta oss gärna!